ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606182    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789990110975
Dewey Call #519.5 ส657ก 2559
ผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB for Windows / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เนื้อหาการจัดการไฟล์และข้อมูล -- การแจกแจงความน่าจะเป็น -- การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม -- การอนุมานตัวอย่างกลุ่มเดียว ; 2 กลุ่ม -- การทดสอบไคกำลังสอง -- การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย -- การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ -- การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- แผนภูมิควบคุมคุณภาพ -- อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
สรุปหนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB for Windows เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สัตวศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวสถิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB ไปใช้ในทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทของตนเอง หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 20 บท คือ บทนำ การจัดการไฟล์และข้อมูลการอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ การอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การอนุมานตัวอย่างกลุ่มเดียว การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การออกแบบการทดลอง สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพอื่นๆ เครื่องมือและการประเมินคุณภาพ อนุกรมเวลาและเลขดัชนี และ ตัวแบบอนุกรมเวลาและการพยากรณ์ -- ปกหลัง
หัวเรื่องคณิตศาสตร์สถิติ
 มินิแท็บ (ระบบคอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์สถิติ--การประมวลผลข้อมูล.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228132519.5 ส657ก 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   กำหนดคืน:09 ต.ค. 2563
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?