ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606257    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740337805
Dewey Call #370.117 ฐ349ร 2561
ผู้แต่งฐิติมดี อาพัทธนานนท์
ชื่อเรื่องโรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม / ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เนื้อหาแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- ทฤษฎีการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของโรงเรียน -- แบบเรียนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม -- นักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนไทย -- การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ -- สรุปและอภิปรายผล
สรุปหนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาถึงนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาท่ามกลางบริบทของสังคมที่มีความตระหนักถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ผู้เขียนใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตเป็นวิธีในการเก็บข้อมูล ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า รัฐไทยมีนโยบายการศึกษาที่คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียนมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พบว่าการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้แตกต่างกันในระดับโรงเรียนและพื้นที่ ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มเข้มแข็ง เช่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้น การคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในนโยบายของรัฐก็ดี ในแบบเรียนหรือในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก็ดี ยังเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบผิวเผิน คือ การเน้นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุโดยไม่กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมของคนกลุ่มต่าง ๆ
หัวเรื่องการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
 การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม--ไทย
 พหุวัฒนธรรมนิยม
 พหุวัฒนธรรมนิยม--ไทย
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228155370.117 ฐ349ร 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: