ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606258    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164855281
Dewey Call #371.102 ห332 2562
ชื่อเรื่องหลากหลายวิธีสอน--เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย / ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2562
เนื้อหาเส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย : เรื่องควรรู้ของครูยุคใหม่ ; ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ; การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ; แผนการศึกษาชาติกับการพัฒนา ; เป้าหมายด้านผู้เรียน ; ศักยภาพสำคัญของผู้เรียน ; การจัดการเรียนรู้ Active learning -- เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ; การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพยากรณ์ ; การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ -- วิธีสอน / รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ; วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ; วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะความรู้ ; วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ; รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ; วิธีสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ; วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ ; วิธีสอนแบบศึกษากรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษา ; วิธีสอนโดยใช้เกม ; วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน ; วิธีสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ; วิธีาอนโดยใช้ชุดการสอนมินิคอร์ส ; วิธีสอนแบบซินเนคติกส์ ; วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ; วิธีสอนแบบ SQ4R ; วิธีสอนประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ; วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี -- การพัฒนาทักษะการคิดแก่เยาวชนไทย : การพัฒนาทักษะการคิด ; การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ; การคิดแก้ปัญหา ; ความคิดสร้างสรรค์ ; วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (โยนิโสมนสิการ)
สรุปการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน ต้องเริ่มด้วยการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนซึ่งมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร นำวิธีสอนกระบวนการ และเทคนิคการสอนมาใช้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิตในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศ -- จากปกหลัง
หัวเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน
 การสอน
 ระบบการเรียนการสอน--การออกแบบ
ผู้แต่งเพิ่มเติมสุคนธ์ สินธพานนท์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228214371.102 ห332 2562หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   กำหนดคืน:30 เม.ย. 2563
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?