ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606261    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740338253
Dewey Call #495.91071 ว378ว 2561
ผู้แต่งวัชรพล วิบูลยศริน
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย = Methodology of Thai language learning management / วัชรพล วิบูลยศริน
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เนื้อหาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูป และการประกันคุณภาพการศึกษา -- หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ และหนังสือเรียนภาษาไทย -- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้ -- การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบ และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- สื่อสังคมเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- การประเมินผลและการสร้างแบบสอบภาษาไทย -- การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สรุปหนังสือ "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย" รวบรวมองค์ความรู้สำคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสำคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เรียนรู้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหนังสือเรียนภาษาไทย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้และแบบกรเรียนรู้ ตอนที่ 2 พัฒนา ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน กลยุทธ์ วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และสื่อสังคม ตอนที่ 3 นำไปใช้ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล การสร้างแบบสอบภาษาไทย และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน -- ปกหลัง
หัวเรื่องภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.
 ระบบการเรียนการสอน--การออกแบบ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228157495.91071 ว378ว 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: