ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606832    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789742319458
Dewey Call #382.71 บ126 2561
ชื่อเรื่องบทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] ; ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
เนื้อหาระบบการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเปลี่ยนแปลงของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจโลก -- ความท้าทายในด้านเศรษฐกิจของจีน -- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจีนในปัจจุบัน -- บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียน -- ความสัมพันธ์ไทย-จีน -- ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ของประเทศจีน -- ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt, One Road-China new Silk Road) อาเซียน-จีน -- พื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียน -- แนวทางการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันได้ -- บทบาทของจีนต่ออาเซียนในด้านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดกลุ่มประเทศตามลําดับการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) -- บทบาทจีนต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน -- ยุทธศาสตร์เสริมสร้างบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน -- ความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีในเวทีภูมิภาค -- นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย -- นโยบายและยุทธศาสตร์ของจีน -- สรุปบทบาทจีน-ไทย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -- บทบาทของจีนในการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจจากจีนตอนใต้มายังประเทศไทย -- บทบาทการมีส่วนร่วมของจีนที่มีต่อประเทศไทยในบริบทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน -- ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย ที่ส่งผลต่อการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทั้ง 1) ทางบก 2) ทางน้ำและ 3) ทางอากาศ -- ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีน -- เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน -- ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างบทบาทและความสัมพันธ์ไทยจีนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน -- การอภิปรายผลโดยสรุปบทบาทและความสัมพันธ์ไทยจีนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน -- ข้อเสนอท่าทีของไทยต่อ One Belt One Road -- บทบาทของจีนในทศวรรษหน้า -- ความนำ -- โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กําลังดําเนินการ (Ongoing projects) -- AIIB จะเป็นธนาคารที่เปลี่ยนโลก -- ข้อเสนอแนะและการใช้ประโยชน์ -- ข้อเสนอแนะในการเพิ่มบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน -- ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร -- ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ -- ข้อเสนอแนะในภาคปฏิบัติ
หัวเรื่องการลงทุนของต่างประเทศ.
 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ--จีน.
 การลงทุนของจีน
 อาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
 จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน
 ไทย--ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ--จีน.
 จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
 ประชาคมอาเซียน
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228372382.71 บ126 2561ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000228373382.71 บ126 2561 ฉ.2ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000228380382.71 บ126 2561 ฉ.3ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: