ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606836    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9783030046811 (electronic book)
 9783030046804
Dewey Call #530.415 V883A 2019
ผู้แต่งVogl, Gero
ชื่อเรื่องAdventure diffusion : from meandering molecules to the spreading of plants, humans, and ideas / Gero Vogl.
พิมพลักษณ์Cham, Switzerland, Springer, [2019]
บรรณานุกรมIncludes bibliographical references and index.
เนื้อหาIntro; Acknowledgements; Contents; 1 Introduction; 2 The Invention of the Flux; 2.1 The Flux of Heat in Solid Matter; 2.2 The Flux of Particles; References; 3 The Mystery of the Unceasing Motion: Brown, Einstein, Perrin; 3.1 The Brownian Motion; 3.2 Surprise by Albert Einstein; 3.3 Jean Baptiste Perrin's Experimental Verification of Einstein's Suggestion: How to Show That Atoms Are Real; References; 4 The Invasions of Genes and Plants; 4.1 Robert Luther's Forgotten Discovery; 4.2 The Wave of Advance of R. A. Fisher; 4.3 The Spread of the Oak After the Last Ice Age
 4.4 The Invasion of Non-native Plants in the Wake of Globalization4.4.1 Ragweed, An Allergenic Invader: Observations and Their Modelling; 4.4.2 Predictions for the Future Spread of Ragweed; 4.4.3 Pollen Distribution; 4.4.4 The Additional Burden of Climate Change and Its Costs; 4.5 What Can We Learn by Comparing Past, Present and Future?; References; 5 Have Europeans Always Arrived from the Near East?; 5.1 Early Migrations: Conclusions from Archaeology on the Spread of the Neolithic; 5.2 A Comparison of the Genes of Contemporary Europeans
 5.3 Finally, Archaeogenetics with Genes from Neolithic and Palaeolithic Skeletons5.4 Neolithic and Modern Immigrations from the Near East: What Can We Learn from Similarities and Differences?; References; 6 The Puzzles of the First American Immigration; 6.1 A Bunch of Riddles; 6.2 How to Overcome the Canadian Ice Sheet?; 6.3 The Riddle of the Palaeo-Indians' Rapid Population Increase; 6.4 The Riddle of the Palaeo-Indians' Extremely Fast Arrival in Patagonia; References; 7 The Diffusion of the Black Death and Today's Global Epidemics; 7.1 The Black Death
 7.2 The Spread of Epidemics in the Twenty-First Century7.2.1 Random Walk; 7.2.2 Long Distance Spread; 7.3 What Has Changed with Globalization?; References; 8 Language Invasion and Language Death; 8.1 The Invasion of the Indo-European Languages; 8.2 Currently Endangered Languages; 8.2.1 Gaelic in Scotland, Studied Using Reaction-Diffusion Equations; 8.2.2 Slovenian in Austria, Studied Using an Agent-Based Model; 8.3 What Happens to Languages in the Era of Globalization?; References; 9 The Diffusion of Ideas; 9.1 The Diffusion of Innovations
 9.2 Current Example: The Rise of Wind Power and Its Opposition9.3 Open Innovation: Brave New World; 9.4 Diffusion of Science Fiction into Real Decision; 9.5 Uprooting and Unsettling: Diffusion of Futures Is Too Fast for the Average Citizen; References; Index
สรุปThis easy-to read book looks at the many ways in which diffusion bears on processes that involve dispersion, starting from the Brownian motion of molecules, covering the invasion of exotic plants, migration of populations, epidemics, and extending to the spreading of languages and ideas. Recently, there has been a growing interest in understanding migrations, diffusion and spreading outside the โ€œhardโ€ natural sciences of physics and chemistry, for example the spreading of plants introduced as a result of globalization. Another fascinating story is that of human migration in the distant past, i.e. the immigration of our ancestors who brought agriculture from the Near East, or the fast spread of the Palaeo-Indians into the Americas after the end of the Ice Age. Likewise, the spread of languages in the past, and even more so the current spread and retreat of languages will be described here in terms of diffusion. By understanding these principles, there is hope that some of the less common languages that are threatened by globalization can be saved. Another important implication discussed by the author concerns the outbreak of epidemics; these may be mitigated if we understand their spreading mechanism. Last but not least the spreading of ideas and innovations, a process which changes the world sometimes faster than we wish, can also be usefully described in this picture.
หัวเรื่องDiffusion
 Culture diffusion
 Language spread
 Diffusion of innovations
เชื่อมโยงhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1998016
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: