ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606844    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164820043
Dewey Call #370.113 ก494 2562
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] ; ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เนื้อหาประวัติสถาบันเพื่อการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย -- ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษา -- นโยบายประเทศไทย 4.0 -- อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากนโยบายประเทศไทย 4.0 -- บทบาทของนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีวศึกษา -- สาขาวิชาชีพสายช่างอุตสาหกรรมที่รัฐให้การผลักดันส่งเสริมโดยนโยบายประเทศไทย 4.0 -- สาขาวิชาช่าง อาชีวศึกษา -- แรงงานฝึมือที่อาเซียนต้องการ -- ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักเรียนอาชีวศึกษา -- ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพช่างของครูผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษาให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน -- หลักการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู-อาจารย์ สายช่างอุตสาหกรรม ของอาชีวศึกษา (Why's Vamed?) ปีที่ 2 -- สรุปเนื้อหา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมระดมสมอง (Workshop) -- สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำหน้าที่ ครูอาจารย์สายช่างอุตสาหกรรม
หัวเรื่องอาชีวศึกษา--ไทย.
 การพัฒนาการศึกษา--อาชีวศึกษา.
 บุคลากรทางการศึกษา--การพัฒนา
 ช่างอุตสาหกรรม.
 ช่างอุตสาหกรรม--การศึกษาและการสอน
 อาชีวศึกษา--การพัฒนา.
 อาชีวศึกษา--การศึกษาและการสอน.
 ประชาคมอาเซียน
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228384370.113 ก494 2562ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000228385370.113 ก494 2562 ฉ.2ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: