ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606854    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164820081
Dewey Call #382.3 ก491 2562
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] ; ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เนื้อหาบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ความสำเร็จในการพัฒนาชาติของจีน -- บทที่ 3 กลไกทางการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ.2016-2020) ฉบับที่ 13 -- บทที่ 4 การสำรวจและประเมินนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ.2016-2020) ฉบับที่ 13 -- บทที่ 5 ที่มาและแนวนโยบายโครงการ BRI ของจีนฉบับที่ 12-13 (ค.ศ.2012-2020) -- บทที่ 6 การวิเคราะห์และประเมินกราบนโยบายของจีนภายใต้แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (ค.ศ.2012.2020) -- บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของประเทศจีน และวิวัฒนาการการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจีนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2016-2020) -- บทที่ 8 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ จีน-อาเซียน -- บทที่ 9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของจีนต่อกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (ค.ศ.2016-2020) ฉบับที่ 13 -- บทที่ 10 การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากกรอบนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ค.ศ.2016-2020)
หัวเรื่องการลงทุน--จีน
 การลงทุน--กลุ่มประเทศอาเซียน.
 การค้ากับต่างประเทศ--จีน
 การพัฒนาเศรษฐกิจ--จีน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13.
 การค้าระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน
 ไทย--ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ--จีน.
 อาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
 ประชาคมอาเซียน
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228388382.3 ก491 2562ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000228389382.3 ก491 2562 ฉ.2ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: