ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606997    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789742037260
Dewey Call #343.0999 ส355ค 2561
ผู้แต่งสราวุธ ปิติยาศักดิ์
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง / สราวุธ ปิติยาศักดิ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
เนื้อหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ -- ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2560 -- การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและการเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ -- การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ กรทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ -- การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ (สแปมเมล) -- บทลงโทษหนักขึ้นและการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด -- การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่น -- ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ และหน้าที่ของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ -- คุณสมบัติ ค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ -- การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ -- อำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คำสั่งศาลและการฝ่าฝืนคำสั่งศาลและคณะกรรมการเปรียบเทียบ -- พยานอิเล็กทรอนิกส์ -- อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228482343.0999 ส355ค 2561ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000228483343.0999 ส355ค 2561 ฉ.2ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: