ข้อมูลบรรณานุกรม  #8607296    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740337027
Dewey Call #300.71 ว651ก 2561
ผู้แต่งวิภาพรรณ พินลา.
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning management social studies in the 21st century / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินลา
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เนื้อหาความรู้ทั่วไปของวิชาสังคมศาสตร์ -- สื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศาสตร์ -- แนวทางในการจัดการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม -- แนวทางในการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม -- แนวทางในการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ -- แนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ -- แนวทางในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
สรุปสังคมโลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะของบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม หนังสือการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ การวัดผลและประเมินผล ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูสังคมศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงนิสิตนักศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ -- ปกหลัง
หัวเรื่องสังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน.
 สังคมศึกษา--กิจกรรมการเรียนการสอน.
ผู้แต่งเพิ่มเติมวิภาดา พินลา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228705300.71 ว651ก 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: