ข้อมูลบรรณานุกรม  #8607299    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164970588
Dewey Call #519.5 ส657ก 2562
ผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R = Data analysis using R program / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2562
เนื้อหาโปรแกรม R -- การใช้งาน R Commander -- สถิติเชิงพรรณนา -- การสร้างฟังก์ชั่น -- การจำลองข้อมูล -- การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม -- การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม -- การทดสอบไคกำลังสอง -- การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ -- การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร -- การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย -- การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคุณ -- แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร -- แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณ์ -- ความสามารถของกระบวนการ
สรุปหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 17 บท คือ บทนำโปรแกรม R การใช้งาน R Commander สถิติเชิงพรรณา การสร้างฟังก์ชัน การจำลองข้อมูล การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณะ และความสามารถของกระบวนการ -- ปกหลัง
หัวเรื่องR (Computer program language)
 อาร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
 สถิติวิเคราะห์
 Statistics--Data processing
 สถิติ--การประมวลผลข้อมูล
 คณิตศาสตร์สถิติ--การประมวลผลข้อมูล
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228708519.5 ส657ก 2562หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   กำหนดคืน:09 ต.ค. 2563
1000229773519.5 ส657ก 2562 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?