ข้อมูลบรรณานุกรม  #8608426    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786165382441
Dewey Call #371.11 ย134ค 2558
ผู้แต่งยนต์ ชุ่มจิต.
ชื่อเรื่องความเป็นครู = Self actualization for teachers / ยนต์ ชุ่มจิต
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 6
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า [321]-326
เนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู -- การพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพครู -- ความสำคัญของความเป็นครู -- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู -- การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู -- คุณลักษณะของครูที่ดี -- คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู -- ประชาคมและบุคลากรแห่งการเรียนรู้ -- การเป็นผู้นำทางวิชาการ -- สรุปสาระสำคัญของการเป็นครูวิชาชีพ -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สรุปหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระครบถ้วนตามหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานความรู้ที่ 1 ในเรื่องของความเป็นครู และมาตรฐานที่ 11 คุณธรร จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งนักศึกษารายวิชาวิชาชีพครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาสาระอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู เช่น การสร้างประชมคมแห่งการเรียนรู้และหลักวิชาชีพครู เป็นต้น -- ปกหลัง
หัวเรื่องครู
 ครู--จรรยาบรรณ.
 การศึกษา--ปรัชญา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000229867371.11 ย134ค 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: