ข้อมูลบรรณานุกรม  #8609952    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164760615
Dewey Call #307.14 พ791ด 2562
ผู้แต่งพีรดร แก้วลาย
ชื่อเรื่องDesign thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เนื้อหาบทนำ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : การคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาท้องถิ่น -- การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับงานบริการภาครัฐ -- ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ : ขั้นตอนที่ 0: วางแผนและเตรียมงาน -- ขั้นตอนที่ 1: การสำรวจและเก็บข้อมูล -- ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูล -- ขั้นตอนที่ 3: การสร้างแนวคิดและการคัดเลือกแนวคิด -- ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาและทดสอบแนวคิด -- การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง -- ถอดบทเรียนการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการดำเนินงาน -- ขั้นตอนที่ 0: วางแผนและเตรียมงาน -- ขั้นตอนที่ 1: การสำรวจและเก็บข้อมูล -- ขั้นตอนที่ 2: การสังเคราะห์ข้อมูล -- ขั้นตอนที่ 3: การสร้างแนวคิดและคัดเลือกแนวคิด -- ขั้นตอนที่ 4: การสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 4 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก -- ขั้นตอนที่ 5: สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการคัดเลือก -- ขั้นตอนที่ 6: การพัฒนาโครงการและทดสอบต้นแบบ -- ขั้นตอนที่ 7: การทดสอบต้นแบบกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมประเมินแบบ -- ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนาโครงการ -- ขั้นตอนที่ 9: พัฒนาต้นแบบขนาด 1:1 -- ขั้นตอนที่ 10: ทดสอบต้นแบบผ่านกิจกรรม Co-Create Test Day -- ผลลัพธ์ของการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการร่วมรังสรรค์ร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ในการพัฒนาย่านเจริญกรุงเป็นย่านสร้างสรรค์ -- ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : มุมมองและทัศนคติขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่อกระบวนการคิดเชิงออกแบบ -- การสร้างทีมทำงาน บทบาทของสมาชิกในทีม และการทำงานร่วมกัน -- การสร้างการมีส่วนกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย -- การพัฒนาและทดสอบต้นแบบ -- รูปแบบของการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปปรับใช้ในการบริหารส่วนท้องถิ่น -- กรณีศึกษาการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาในต่างประเทศ : Dokk1, Aarhus Public Library (aarhus, Denmark) -- Hackney council: Connecting services to support the health of tenants in private housing (London, UK) -- InHouse Records, a record label created with and by prisoner (UK) -- Family by Family (Australia) -- กรณีศึกษาการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาในประเทศไทย : กรณีศึกษาในประเทศไทย -- ไปรษณีย์ไทย -- รถไฟไทย
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน--ไทย.
 ความคิดและการคิด.
 การออกแบบ--ไทย
ผู้แต่งเพิ่มเติมขวัญ พงษ์หาญยุทธ
 สถาบันพระปกเกล้า.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000230649307.14 พ791ด 2562หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000230650307.14 พ791ด 2562 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: