ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 17 ชื่อเรื่อง
รายการ/หน้า: จัดเรียงโดย: ลักษณะการจัดเรียง:
1
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ปิยะ นากสงค์.
Dewey Call#
005.72 ป621ค 2553
ปีพิมพ์
2553
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


2
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สัจจะ กิจรุ่งโรจน์ไพศาล
Dewey Call#
005.72 ส548ค 2554
ปีพิมพ์
2554
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


3
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ปิยะ นากสงค์.
Dewey Call#
005.72 ป621ค 2551
ปีพิมพ์
2551
Tags
สถานะทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์กรุงเทพมหานคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


4
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
Dewey Call#
005.72 ว654ค 2557
ปีพิมพ์
2557
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)


5
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
บ๊อบบี้
Dewey Call#
005.72 บ243ค 2550
ปีพิมพ์
2550
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


6
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
Dewey Call#
658.872 ส831ผ 2555
ปีพิมพ์
2555
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


7
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
Dewey Call#
005.72 ส831ผ 2555
ปีพิมพ์
2555
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


8
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
กอบเกียรติ สระอุบล.
Dewey Call#
005.72 ก359ว 2555
ปีพิมพ์
2555
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)


9
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
กอบเกียรติ สระอุบล
Dewey Call#
005.72 ก359ว 2554
ปีพิมพ์
2554
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


10
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
จรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Dewey Call#
005.72 จ158ส 2553
ปีพิมพ์
2553
Tags
สถานะทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?