ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 23 ผู้แต่ง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 10 
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 2 
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และวัฒนธรรมอีสาน 12556
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.คณะการบัญชีและการจัดการ. 1[2551]
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6 
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาการสารสนเทศ 3 
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.คณะวิทยาศาสตร์ 12550
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี 12560
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.คณะศิลปกรรมศาสตร์. 12547
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.คณะศึกษาศาสตร์. 3 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?