ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 11 ผู้แต่ง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 8 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.คณะครุศาสตร์. 24 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12555
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.คณะวิทยาการจัดการ. 10 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 17 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.บัณฑิตวิทยาลัย 12543
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.สถาบันอยุธยาศึกษา. 1[2551]
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 3 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.สำนักวิทยบริการ. 12547

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?