ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 22 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 16 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.การประชุมวิชาการ 2553 :กรุงเทพฯ) 12552
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะกรรมการดำเนินการวิจัย. 12548
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะครุศาสตร์ 2 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม. 2 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 2 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะวิทยาการจัดการ. 4 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะวิทยาการจัดการ.สาขาวิชาการตลาด 4 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?