ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 12 ผู้แต่ง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.คณะครุศาสตร์. 3 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 3 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.คณะนิติศาสตร์. 12556
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ. 2 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12547
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.คณะศิลปศาสตร์. 12547
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.บัณฑิตวิทยาลัย. 1[254-]
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี 12544
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สถาบันวิจัยและพัฒนา. 2 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?