ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 12 ผู้แต่ง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 82 
2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. 12547
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. 12549
4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 2 
5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 2 
6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 12 
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 12557
8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 3 
9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา. 12549
10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 4 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?