ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 14 หัวเรื่อง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 95 
2 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--บรรณานุกรม. 12542
3 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--พระนเรศวรมหาราช. 7 
4 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา,1893-2310,พระนเรศวรมหาราช, 2098-2148 12555
5 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310,พระนารายณ์มหาราช 5 
6 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310,พระเอกาทศรถ 3 
7 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สงคราม 12555
8 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สงคราม กับพม่า. 12544
9 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สงครามกับเขมร 2 
10 ไทย--ประวัติศาสตร์,กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สงครามกับพม่า 6 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?