ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (VRUCL)
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ย. 2563
ปีที่ 40 ฉบับที่ 472
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2563
ปีที่ 40 ฉบับที่ 471
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ย. 2563
ปีที่ 40 ฉบับที่ 470
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 40 ฉบับที่ 469
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มิ.ย. 2563
ปีที่ 40 ฉบับที่ 467
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 เม.ย. 2563
ปีที่ 40 ฉบับที่ 465
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 466
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มี.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 464
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.พ. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 463
2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ม.ค. 2563
ปีที่ 39 ฉบับที่ 462
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ธ.ค. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 461
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 พ.ย. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 460
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ต.ค. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 459
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 458
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ส.ค. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 457
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.ค. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 456
2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ปีที่ 39 ฉบับที่ 455
กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 มี.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 440
มกราคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.พ. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 439
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ม.ค. 2561
ปีที่ 37 ฉบับที่ 438
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ธ.ค. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 437
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 พ.ย. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 436
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ต.ค. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 435
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ก.ย. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 434
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ส.ค. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 433
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.ค. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 432
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 431
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 22 พ.ค. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 430
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 เม.ย. 2560
ปีที่ 37 ฉบับที่ 429
กุมภาพันธ์ 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 มี.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 428
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 มี.ค. 2560
ปีที่ 36 ฉบับที่ 427
ธันวาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 ธ.ค. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 426
พฤศจิกายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ธ.ค. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 425
ตุลาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 424
กันยายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ต.ค. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 423
สิงหาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 422
กรกฎาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ส.ค. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 421
มิถุนายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ก.ค. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 420
พฤษภาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 419
เมษายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 พ.ค. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 418
มีนาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 เม.ย. 2559
ปีที่ 36 ฉบับที่ 417
กุมภาพันธ์ 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 มี.ค. 2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 416
มกราคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ก.พ. 2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 415
ธันวาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ม.ค. 2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 414
พฤศจิกายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ธ.ค. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 413
ตุลาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 พ.ย. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 412
กันยายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ต.ค. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 411
สิงหาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ย. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 410
กรกฎาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ส.ค. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 409
มิถุนายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ค. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 408
พฤษภาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 มิ.ย. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 407
เมษายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ค. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 406
มีนาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2558
ปีที่ 35 ฉบับที่ 405
กุมภาพันธ์ 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 มี.ค. 2558
ปีที่ 34 ฉบับที่ 404
มกราคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.พ. 2558
ปีที่ 34 ฉบับที่ 403
ธันวาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ม.ค. 2558
ปีที่ 34 ฉบับที่ 402
พฤศจิกายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ธ.ค. 2557
ปีที่ 34 ฉบับที่ 401
ตุลาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 พ.ย. 2557
ปีที่ 34 ฉบับที่ 400
กันยายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ต.ค. 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 399
สิงหาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ย. 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 398
กรกฎาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ส.ค. 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 397
มิถุนายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ก.ค. 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 396
พฤษภาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 มิ.ย. 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 395
เมษายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 มิ.ย. 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 394
มกราคม 2557 - มีนาคม 2557
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 16 ก.พ. 2557
ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 - ปีที่ 33 ฉบับที่ 393
ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 พ.ย. 2556
ปีที่ 32 ฉบับที่ 388 - ปีที่ 32 ฉบับที่ 390
กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 ส.ค. 2556
ปีที่ 32 ฉบับที่ 385 - ปีที่ 32 ฉบับที่ 387
เมษายน 556 - มิถุนายน 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 พ.ค. 2556
ปีที่ 32 ฉบับที่ 382 - ปีที่ 32 ฉบับที่ 384
มกราคม 2556 - มีนาคม 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 15 ก.พ. 2556
ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 - ปีที่ 32 ฉบับที่ 381
พฤศจิกายน 2555 - ธันวาคม 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 06 ธ.ค. 2555
ปีที่ 31 ฉบับที่ 377 - ปีที่ 31 ฉบับที่ 378
กรกฎาคม 2555 - ตุลาคม 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 07 ส.ค. 2555
ปีที่ 31 ฉบับที่ 373 - ปีที่ 31 ฉบับที่ 376
เมษายน 2555 - มิถุนายน 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 04 พ.ค. 2555
ปีที่ 31 ฉบับที่ 370 - ปีที่ 31 ฉบับที่ 372
มกราคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 04 ก.พ. 2555
ปีที่ 30 ฉบับที่ 367 - ปีที่ 30 ฉบับที่ 368
ธันวาคม 2554 - พฤศจิกายน 2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 14 ม.ค. 2555
ปีที่ 30 ฉบับที่ 366 - ปีที่ 30 ฉบับที่ 365
กรกฎาคม 2554 - กันยายน 2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 03 ส.ค. 2554
ปีที่ 30 ฉบับที่ 361 - ปีที่ 30 ฉบับที่ 363
เมษายน 2554 - มิถุนายน 2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 06 พ.ค. 2554
ปีที่ 30 ฉบับที่ 358 - ปีที่ 30 ฉบับที่ 360
มกราคม 2554 - มีนาคม 2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 22 ก.พ. 2554
ปีที่ 29 ฉบับที่ 355 - ปีที่ 29 ฉบับที่ 357
ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 02 พ.ย. 2553
ปีที่ 29 ฉบับที่ 352 - ปีที่ 29 ฉบับที่ 356
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?