ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (VRUCL)
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 พ.ย. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 176
ตุลาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 175
กันยายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.ย. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 174
สิงหาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ส.ค. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 173
กรกฎาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ค. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 172
มิถุนายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 26 มิ.ย. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 171
พฤษภาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ค. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 170
เมษายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 เม.ย. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 169
มีนาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 มี.ค. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 168
กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.พ. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 167
มกราคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2563
ปีที่ 15 ฉบับที่ 166
ธันวาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ธ.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 165
พฤศจิกายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ย. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 164
ตุลาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ต.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 163
กันยายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ย. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 162
สิงหาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ส.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 161
กรกฎาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ก.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 160
มิถุนายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 159
พฤษภาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 พ.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 158
เมษายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 157
มีนาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 มี.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 156
กุมภาพันธ์ 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.พ. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 155
มกราคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 29 ม.ค. 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 154
ธันวาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ธ.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 153
พฤศจิกายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 พ.ย. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 152
ตุลาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ต.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 151
กันยายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.ย. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 150
สิงหาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ส.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 149
กรกฎาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 148
มิถุนายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 มิ.ย. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 147
พฤษภาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 พ.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 146
เมษายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 เม.ย. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 145
มีนาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 มี.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 144
กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ก.พ. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 143
มกราคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ม.ค. 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 142
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ธ.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 141
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ย. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 140
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ต.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 139
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.ย. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 138
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ส.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 137
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 136
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 มิ.ย. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 135
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 134
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 เม.ย. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 133
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 มี.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 132
กุมภาพันธ์ 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.พ. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 131
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ม.ค. 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 130
ธันวาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ธ.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 129
พฤศจิกายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ย. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 128
ตุลาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 127
กันยายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.ย. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 126
สิงหาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ส.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 125
กรกฎาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 124
มิถุนายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 มิ.ย. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 123
พฤษภาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 พ.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 122
เมษายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 เม.ย. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 121
มีนาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 มี.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 120
กุมภาพันธ์ 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.พ. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 119
มกราคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ม.ค. 2559
ปีที่ 11 ฉบับที่ 118
ธันวาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ธ.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 117
พฤศจิกายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 พ.ย. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 116
ตุลาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ต.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 115
กันยายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ย. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 114
สิงหาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ส.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 113
กรกฎาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 112
มิถุนายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 มิ.ย. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 111
พฤษภาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 110
เมษายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 เม.ย. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 109
มีนาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 มี.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 108
กุมภาพันธ์ 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.พ. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 107
มกราคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 ม.ค. 2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 106
ธันวาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ธ.ค. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 105
พฤศจิกายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 พ.ย. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 104
ตุลาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ต.ค. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 103
กันยายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ก.ย. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102
สิงหาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ส.ค. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101
กรกฎาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ก.ค. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 100
มิถุนายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 มิ.ย. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 99
พฤษภาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 พ.ค. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98
เมษายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 เม.ย. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 97
มีนาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 มี.ค. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 96
กุมภาพันธ์ 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 ก.พ. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 95
มกราคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 23 ก.พ. 2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 94
กันยายน 2556 - ธันวาคม 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 12 ก.ย. 2556
ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 - ปีที่ 8 ฉบับที่ 93
พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 พ.ค. 2556
ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 - ปีที่ 8 ฉบับที่ 89
กุมภาพันธ์ 2556 - เมษายน 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 05 ก.พ. 2556
ปีที่ 8 ฉบับที่ 83 - ปีที่ 8 ฉบับที่ 85
ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 05 ต.ค. 2555
ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 - ปีที่ 8 ฉบับที่ 82
มิถุนายน 2555 - กันยายน 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 07 ก.ค. 2555
ปีที่ 7 ปีที่ 76 - ปีที่ 7 ฉบับที่ 78
พฤษภาคม 2555 - มิถุนายน 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 14 พ.ค. 2555
ปีที่ 7 ปีที่ 74 - ปีที่ 7 ปีที่ 75
กุมภาพันธ์ 2555 - เมษายน 2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 17 ก.พ. 2555
ปีที่ 7 ปีที่ 71 - ปีที่ 7 ปีที่ 73
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?