ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (VRUCL)
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 พ.ย. 2563
ฉบับที่ 313
ตุลาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2563
ฉบับที่ 312
กันยายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.ย. 2563
ฉบับที่ 311
สิงหาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ส.ค. 2563
ฉบับที่ 310
กรกฎาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ค. 2563
ฉบับที่ 309
มิถุนายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มิ.ย. 2563
ฉบับที่ 308
พฤษภาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 พ.ค. 2563
ฉบับที่ 307
เมษายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 เม.ย. 2563
ฉบับที่ 306
มีนาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 มี.ค. 2563
ฉบับที่ 305
กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.พ. 2563
ฉบับที่ 304
มกราคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ม.ค. 2563
ฉบับที่ 303
ธันวาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ธ.ค. 2562
ฉบับที่ 302
พฤศจิกายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ย. 2562
ฉบับที่ 301
ตุลาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ต.ค. 2562
ฉบับที่ 300
กันยายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ย. 2562
ฉบับที่ 299
สิงหาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ส.ค. 2562
ฉบับที่ 298
กรกฎาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ค. 2562
ฉบับที่ 297
มิถุนายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ฉบับที่ 296
พฤษภาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ค. 2562
ฉบับที่ 295
เมษายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 เม.ย. 2562
ฉบับที่ 294
มีนาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 มี.ค. 2562
ฉบับที่ 293
กุมภาพันธ์ 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ก.พ. 2562
ฉบับที่ 292
มกราคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ม.ค. 2562
ฉบับที่ 291
ธันวาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ธ.ค. 2561
ฉบับที่ 290
พฤศจิกายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 พ.ย. 2561
ฉบับที่ 289
ตุลาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2561
ฉบับที่ 288
กันยายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2561
ฉบับที่ 287
สิงหาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ส.ค. 2561
ฉบับที่ 286
กรกฎาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.ค. 2561
ฉบับที่ 285
มิถุนายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 มิ.ย. 2561
ฉบับที่ 284
กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.พ. 2561
ฉบับที่ 280
มกราคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ม.ค. 2561
ฉบับที่ 279
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ธ.ค. 2560
ฉบับที่ 278
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ย. 2560
ฉบับที่ 277
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2560
ฉบับที่ 276
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ก.ย. 2560
ฉบับที่ 275
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ส.ค. 2560
ฉบับที่ 274
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.ค. 2560
ฉบับที่ 273
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 มิ.ย. 2560
ฉบับที่ 272
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 พ.ค. 2560
ฉบับที่ 271
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 เม.ย. 2560
ฉบับที่ 270
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มี.ค. 2560
ฉบับที่ 269
กุมภาพันธ์ 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.พ. 2560
ฉบับที่ 268
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ม.ค. 2560
ฉบับที่ 267
ธันวาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 พ.ย. 2561
ฉบับที่ 266
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มี.ค. 2560
NEW BEAUTY
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 เม.ย. 2560
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ก.ย. 2560
MODERN BEAUTY
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2560
NEW BEAUTY GAME
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ย. 2560
GIRL SPECLAL!
กันยายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 ก.ย. 2561
SHINE
ตุลาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ต.ค. 2561
ELLEMEN THAILAND
พฤศจิกายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 พ.ย. 2561
ELLEMEN THAILAND
มีนาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 มี.ค. 2562
ELLE BEAUTY
กันยายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ย. 2562
ELLE BEAUTY
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?