บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 201 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง ค.ศ. 1887-1910 = Japanese acculturation in Thailand during the king rama v chulalongkorn, 1887-1910 [บทความ]
ผู้แต่ง พีรภัทร ห้าวเหิม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การผลิตวุ้นสวรรค์เพื่อการแปรรูปเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผสมวุ้นสวรรค์และวุ้นสวรรค์แช่อิ่มอบแห้ง = Production of nata de coco for processing of a gac drink mixed with nata de coco and dehydrated sweetened nata de coco [บทความ]
ผู้แต่ง มนทกานติ์ บุญยการ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษารูเหงื่อบริเวณปลายนิ้วมือในลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆด้วยวิธีนินไฮดริน = A study of fingertip sweat pore in latent fingerprints on paper types using ninhydrin method [บทความ]
ผู้แต่ง สุนันทา ยาวาปี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิง ในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย = Diversity and traditional uses of zingiberaceae in nong khai province, Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง สุรพล แสนสุข.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงรำคาญของสารสกัดดอกและใบยี่โถสีชมพู = Phytochemical and larvicidal activity against culex sp. of nerium oleander l. (pink cultivar) flowers and leaves extracts [บทความ]
ผู้แต่ง สุนิษา สุวรรณเจริญ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดขนุนอ่อน = Antioxidant and a-glucosidase inhibitory activities of young jackfruit (artocarpus heterophyllus) extract [บทความ]
ผู้แต่ง ธนากรณ์ ดำสุด.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง RCEP เขตการค้าเสรีใหญ่สุด [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความผิดฐานค้ามนุษย์ : ลักษณะความผิดและปัญหาความสอดคล้องกับพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร [บทความ]
ผู้แต่ง สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจกับการปรับตัวและโอกาสการพัฒนาของศาลยุติธรรม [บทความ]
ผู้แต่ง สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จับตาความคุ้มค่าประกันบัตรคนจน [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?