บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 48 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง BI เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ธุรกิจจากข้อมูลองค์กรแบบ Real-time!! [บทความ]
ผู้แต่ง พลาย อะตอม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Charles Lyell บิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา [บทความ]
ผู้แต่ง สุทัศน์ ยกส้าน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Computer Virus - Audit [บทความ]
ผู้แต่ง กษิภัท ธนิตธนาคุณ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Data Driven Business ธุรกิจก้าวสู่ยุค ข้อมูลนำความสำเร็จ [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Digital Transformation ขบวนรถด่วนที่เอกชนต้องรีบขึ้นก่อนจะสายไป [บทความ]
ผู้แต่ง พลาย อะตอม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง IOT Time to market ใช้ก่อนรวยกว่า [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง IT AUDIT ยุค IoT (Internet of Things) [บทความ]
ผู้แต่ง กษิภัท ธนิตธนาคุณ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง The value of big data technology [บทความ]
ผู้แต่ง ศิษฏพงษ์ เศรษฐภัทร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง home school โลกกว้างกว่าห้องเรียน [บทความ]
ผู้แต่ง วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการคุณค่าทางธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล = Business value management for digital transformation [บทความ]
ผู้แต่ง กุลธร เกษมสันต์, ม.ล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?