บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 13 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตร [บทความ]
ผู้แต่ง กอบกุล สุกขะ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย [บทความ]
ผู้แต่ง พิทักษ์ โสตถยาคม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง 2328 "เล่าใหม่" เพื่อเข้าใจ สงคราม 9 ทัพ [บทความ]
ผู้แต่ง สุเจน กรรพฤทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในเอกสารตะวันตกสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ [บทความ]
ผู้แต่ง ปรีดี พิศภูมิวิถี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การค้นพบและปริศนาเทวรูปสำริดแห่งเมืองตองอู [บทความ]
ผู้แต่ง ธีรพงศ์ เรืองขำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ครุฑ นาค และหงส์ สัญลักษณ์เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูในโขนเรือพระราชพิธี [บทความ]
ผู้แต่ง ศานติ ภักดีคำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จิ๋นซี จักรพรรดิโลกไม่ลืมกับกองทัพหุ่นปั้นทหารและม้าดินเผา [บทความ]
ผู้แต่ง ปริวัฒน์ จันทร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ตำรวจพลร่มไม่ใช่ของเผ่า [บทความ]
ผู้แต่ง บัญชร ชวาลศิลป์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อชีวิต [บทความ]
ผู้แต่ง คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.คณะทำงานวางเเผนจัดทำกรอบสมรรถนะหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แผ่นดินของใคร? (5) "ตามหาแชงกรี-ลา" เป้าหมายสุดท้ายของนักล่าเมืองขึ้น [บทความ]
ผู้แต่ง ไกรฤกษ์ นานา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?