สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 5 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ต้นแบบกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ [videorecording] / สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2563

2 ประเภทวัสดุ ดนตรี
ชื่อเรื่อง ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ [sound recording]= The musical compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand / จัดทำโดย โรงเรียนจิตรลดา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2563

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ราชสรีรานุสรณีย์ [videorecording] / บรรณาธิการ ; พระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2563

4 ประเภทวัสดุ ดนตรี
ชื่อเรื่อง สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ [sound recording] / สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ T CD
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2563

5 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ชนชั้นปรสิต [videorecording] = Parasite / สหมงคงฟิล์ม, เสนอ ; ผู้กำกับ Bong Joon-Ho
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ E DVD2719
วันที่สร้าง 07 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?