สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 3 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ดนตรี
ชื่อเรื่อง เพลงละครเรื่องเงาะป่าตั้งแต่ต้นจนจบ [sound recording] : ตามแบบที่ร้องถวายในรัชกาลที่ 5 / เจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์, ถ่ายทอด
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561

2 ประเภทวัสดุ ดนตรี
ชื่อเรื่อง เพลงละครเรื่องเงาะป่าตั้งแต่ต้นจนจบ [sound recording] : ตามแบบที่ร้องถวายในรัชกาลที่ 7 / เจริญ ใจ สุนทรวาทิน, ถ่ายทอด
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง คิดถึงป้าหง่า [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 13 ก.พ. 2561

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?