สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 32 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง กรณีศึกษาโครงการในพระราชดำริ [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2801
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2780
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง โครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2791
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ณ ห้วยมงคลประตูสู่การพัฒนา [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2793
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ตามรอยพระราชดำริเกษตรผสมผสาน [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2800
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ในหลวงกับชลประทาน [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2802
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2779
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2796
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง พ่อหลวงแห่งปวงราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2776
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง สารคดีเพื่อแผ่นดินทฤษฎีหญ้าแฝก [videorecording] : โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A DV2803
วันที่สร้าง 07 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?