สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 3 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ [videorecording] / มูลนิธิชัยพัฒนา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2560

2 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน [videorecording]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2560

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง เสวนาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [videorecording] : ทฤษฎีแกล้งดิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2560

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?