ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 24 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา / รัตนพล ชื่นเค้า, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากมุมมองเชิงคติชนวิทยา ค.ศ.1890-1911 / Truong Thi Hang,เขียน : ประจักษ์ สายแสง, ที่ปรึกษา ; ชวน เพชรแก้ว, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่ง สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานปลัด.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 352.24 ส691ป 2560
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Essential reading skills for college students / Kusuma Lohday
ชื่อผู้แต่ง Kusuma Lohday
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปรับอากาศและเทคนิคการบริหาร / สมศักดิ์ คำมา
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ คำมา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะครอบครัว / ธีระญา ปราบปราม
ชื่อผู้แต่ง ธีระญา ปราบปราม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2558-2559 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 342.593 ส213ร 2558-2559
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 342.593 ส213ร 2559
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรือนพระสุรภี / กองบรรณาธิการ บัญชา ชุ่มเกษร ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology law / สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?