ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 329 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ALA glossary of library and information science
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 020.3 A316 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Cloud-Based services for your library / Erik T. Mitchell
ชื่อผู้แต่ง Mitchell, Erik T., 1972-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 025.04 M681C 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Implementing virtual reference services : a LITA guide / Beth C. Thomsett-Scott, editor
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 025.52 I34 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Improving the visibility and use of digital repositories through SEO / Kenning Arlitsch and Patrick S. OBrien
ชื่อผู้แต่ง Arlitsch, Kenning
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 025.0422 A724I 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Jump-start your career as a digital librarian : a LITA guide / edited by Jane D. Monson
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 020.23 J94 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Library services for youth with autism spectrum disorders / Lesley S.J. Farmer
ชื่อผู้แต่ง Farmer, Lesley S. J.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 027.6 F233 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Marketing your library's electronic resources : a how-to- do-it manual for librarians / Marie R. Kennedy & Cheryl LaGuardia
ชื่อผู้แต่ง Kennedy, Marie R.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 025.284 K36M 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Serving at-risk teens : proven strategies and programs for bridging the gap / Angela Craig, Chantell L. McDowell
ชื่อผู้แต่ง Craig, Angela
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 027.62 C886S 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The librarian's legal companion for licensing information resources and services / Tomas A. Lipinski
ชื่อผู้แต่ง Lipinski, Tomas A., 1958-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 346.7304 L764L 2013
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The quality infrastructure : measuring, analyzing, and improving library services / edited by Sarah Anne Murphy
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 025.587 Q35 2014
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?