ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 พบ 14 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Digital countercultures and the struggle for community / Jessa Lingel.
ชื่อผู้แต่ง Lingel, Jessica
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 302.2310973 L755D 2017
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตรวจชำระและแปลคัมภีร์ จตุรารักขาอรรถกถาบาลี / สุปราณี พณิชยพงศ์
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี พณิชยพงศ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง คลานขย้ำ [videorecording] = Crawl , / อเล็กซานเดอร์, อาจา, แซม ไรมี่
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ E DVD2711
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง = EMS-DIW environmental management system implementation guidelines / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ = The civil and commercial code / เข็มชัย ชุติวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Journal of humanites faculty of humanites naresuan university [วารสาร]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ SERIAL thai
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สอนคิด--แบบนักวิทยาศาสตร์ / เอกรัตน์ ทานาค
ชื่อผู้แต่ง เอกรัตน์ ทานาค.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (8 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย = A call to action Thailand and the sustainable development goals / ผู้แปลและผู้เรียบเรียง, กิติพร นิมิตรบรรณสาร, รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ / วุฒิ สุขเจริญ
ชื่อผู้แต่ง วุฒิ สุขเจริญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทยทันโลกในศตวรรษที่ 21 : ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?