ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 120 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Design of concrete structures / David Darwin, Charles W Dolan, Arthur H Nilson
ชื่อผู้แต่ง Darwin, David
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 624.1834 D228D 2016
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง McGraw-Hill's National electrical safety code (NESC) 2017 handbook / David J. Marne
ชื่อผู้แต่ง Marne, David J
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
ชื่อผู้แต่ง อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องต้นแบบการอบแห้งแบบพ่นฝอยร่วมกับระบบฟลูอิไดซ์เบดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกับเก็บสารออกฤทธิ์ชีวภาพ = Development of a fluidized spray dryer prototype for efficiency enhancement of encapsulated bioactive compounds / ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ ก 2559
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร / ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง ปานมนัส ศิริสมบูรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุนด้านวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุ : รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์) = Feasibility study on economics and investment of medical materials and devices for health promotion of aging people / เศกศักดิ์ เชยชม
ชื่อผู้แต่ง เศกศักดิ์ เชยชม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ ก 2559
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตรวจรถเรื่องง่ายทำได้ด้วยตัวเอง / สมปอง คงนิ่ม
ชื่อผู้แต่ง สมปอง คงนิ่ม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พื้นฐานการเขียนแบบเทคนิคสำหรับช่าง / นพ มหิษานนท์
ชื่อผู้แต่ง นพ มหิษานนท์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม / LiveABC, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่ง ไลฟ์เอบีซี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 428.34 ล988ภ 2559
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เมล็ดงอก = Healthy food / วิยวรรณตรา
ชื่อผู้แต่ง วิยวรรณตรา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?