ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 6 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Women and the peace process in the deep south of Thailand / Duanghathai Buranajaroenkij
ชื่อผู้แต่ง Duanghathai Buranajaroenkij
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประเทศประชาคมอาเซียนจากการวิจัยสู่การปฏิบัติ = Educational management for unity and peace in ASEAN community: from research into practice / พระเทพปวรเมธี ; ผู้เขียนร่วม ลำพอง กลมกูล
ชื่อผู้แต่ง พระเทพปวรเมธี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผู้นำด้านความปลอดภัย = Safety leadership / ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัย--สร้างได้ = Behavior-based safely / ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เป็นนักพูดมืออาชีพไม่ยากใคร ๆ ก็เป็นได้ / ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 342.593 ค181 2563
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?