ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบ 98 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Regional report on nutrition security in ASEAN [electronic resource] / Association of Southeast Asian Nations
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1905
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง สถานการณ์การผลิตและบริโภคน้ำตาลในกลุุ่มประเทศอาเซียน [electronic resource] / กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1919
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2561

3 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย / ผู้เขียน อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1920
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A beginner's guide to gardening คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
ชื่อผู้แต่ง ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 712.6 ท488อ 2560
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Alibaba อาณาจักรการค้าในโลกออนไลน์ / หลิว ซืออิน และ มาร์ธา เอเวอร์, เขียน, วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล
ชื่อผู้แต่ง หลิวซืออิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 650.1 ห337อ 2559
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล / อนุพงศ์ อวิรุทธา
ชื่อผู้แต่ง อนุพงศ์ อวิรุทธา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 658.872 อ193บ 2559
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Startup สร้างกิจการในฝันให้สำเร็จ / ชาย กิตติคุณาภรณ์
ชื่อผู้แต่ง ชาย กิตติคุณาภรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 658.11 ช523ส 2559
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระถิน : พืชพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน / สายัณห์ ทัดศรี, กันย์ กังวานสายชล, สุชาดา บุตรนาค
ชื่อผู้แต่ง สายัณห์ ทัดศรี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 634.973748 ส665ก 2560
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ = International business administration / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ชื่อผู้แต่ง ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 658.049 ช133ก 2549
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารธุรกิจและการจัดการ : สำหรับการเรียนการสอนและการนำไปปฏิบัติ = Management / สุธรรม รัตนโชติ
ชื่อผู้แต่ง สุธรรม รัตนโชติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 658 ส783ก 2560
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?