ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 81 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 15 ปี แห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = PNU 15th anniversary 2548-2562 Princess of Naradhiwas University / บรรณาธิการ ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน / บรรณาธิการ, สุภาณี สุขอาบใจ ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิติรัฐและนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตยไทย / กิตติศักดิ์ ปรกติ
ชื่อผู้แต่ง กิตติศักดิ์ ปรกติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งตัวเมืองฝ่ายเหนือ : วัฒนคุณาธรานุสรณ์พระครูธรรมธรเทวประภาส / ธีระวัฒน์ แสนคำ
ชื่อผู้แต่ง ธีระวัฒน์ แสนคำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย : การไม่มีอยู่ และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดของรัฐ / อังคณา นีละไพจิตร
ชื่อผู้แต่ง อังคณา นีละไพจิตร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พูดให้น้อยเข้าไว้ โต้แย้งกับใครก็ชนะ = How to argue / Jonathan Herring ; อรณี อรุณีกุล, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, แปล
ชื่อผู้แต่ง แฮร์ริ่ง, โจนาธาน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รู้รอบด้านการนำเสนอ / กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
ชื่อผู้แต่ง กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิชา 9 หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สร้างโมเดล 3 มิติด้วย Sketch Up V-Ray + โปรแกรมเสริม Pro 2018 ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ; ปิยะ นากสงค์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006.686 ส349 2561
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) : ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
ชื่อผู้แต่ง กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?