ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 21 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เก่งอังกฤษกับ Grammar พาเพลิน + แบบฝึกหัด / เอกชัย เกรียงโกมล
ชื่อผู้แต่ง เอกชัย เกรียงโกมล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Faith of the monarchs / Phonsantikul Saksee
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิเมืองกาญจน์ ตำนานเหมืองปิล็อก / ผู้เขียน โสมชยา ธนังกุล ; บรรณาธิการ ฟ้อน เปรมพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง โสมชยา ธนังกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทวลีลา เทวาบันเทืง / ปานชลี สถิรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ปานชลี สถิรศาสตร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คลาวด์คอมพิวติง / กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
ชื่อผู้แต่ง กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จากพระโอษฐ์ = Lecture / ณฏฺฐลกฺขโณ
ชื่อผู้แต่ง ณฏฺฐลกฺขโณ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน / คณะทำงาน, สุมาลี ไชยศุภรากุล ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (4 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัญหาบ้านเมือง / โดย คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิศิษฏศิลปิน / คณะทำงาน, พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฉบับประชาชน / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 13 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?