ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 พบ 37 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Royal coronation ceremony / Editorial and working committee : Saimai Chopkolasuek ... [et al.]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เถลิงกษัตราธิราช 2 : เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มรดกบูรพกษัตริย์จักรีวงศ์ / โรม บุนนาค
ชื่อผู้แต่ง โรม บุนนาค.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เถลิงกษัตราธิราช : บรมราชาภิเษก พระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน / โรม บุนนาค
ชื่อผู้แต่ง โรม บุนนาค.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / พินิจ จันทร และคณะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / บรรณาธิการ : สมชาย ณ นครพนม ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / คณะบรรณาธิการ, อิสรีย์ ธีรเดช ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ อ 390.22 ป354 2562
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / คณะทำงานและบรรณาธิการ : สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ / กรมศิลปากร ; บรรณาธิการ, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, ปภัชกร ศรีบุญเรือง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ อ 390.22 พ376 2562
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง / พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่ง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยวัฒนธรรม = Research on culture (ROC) [วารสาร]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ SERIAL thai
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?