ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 239 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A Siamese for all seasons / Collected articles by and about Puey Ungphakorn
ชื่อผู้แต่ง Puey Ungphakorn
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Communication across intercultural and interpersonal differences = การสื่อสารข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางปัจเจกบุคคล / Nuchada Dumrongsiri
ชื่อผู้แต่ง Nuchada Dumrongsiri
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีนิติวิทยา = Forensic accounting / สมชาย ศุภธาดา
ชื่อผู้แต่ง สมชาย ศุภธาดา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เกียวโตประวัติศาสตร์พันปี = Kyoto no rekishi / พีรภัทร ห้าวเหิม
ชื่อผู้แต่ง พีรภัทร ห้าวเหิม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย / จิตร ภูมิศักดิ์
ชื่อผู้แต่ง จิตร ภูมิศักดิ์,2473-2509
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 895.9109 จ433บ 2561
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปริศนาประวัติศาสตร์โลก = Enigma of the world history / คอสมอส
ชื่อผู้แต่ง คอสมอส
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปู่หม่อนล้านนา : 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, รวบรวมและเรียบเรียง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภัยร้ายซ่อนเร้นบุหรี่ไฟฟ้า = Hidden dangers of e-cigarette / เรียบเรียงโดย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, วศิน พิพัฒนฉัตร
ชื่อผู้แต่ง ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 26 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Developing effective paragraph writing skills / Sucharat Rimkeeratikul ... [et al.]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 25 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?