ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 197 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Photoshop CC professional guide / ผู้แต่ง เกียรติพงษ์ บุญจิตร, บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา
ชื่อผู้แต่ง เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006.686 ก854ฟ 2560
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Premiere Pro CC 2018 professional guide / ผู้แต่ง, อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
ชื่อผู้แต่ง อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006.696 อ757พ 2561
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง
ชื่อผู้แต่ง บัญชา ปะสีละเตสัง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 005.133 บ253ก 2561
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบรูณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006.7 ด211ค 2560
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 17 สมการเปลี่ยนโลก = 17 Equations that changed the world / เอียน สจ๊วต, เขียน ; สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ และ ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, แปล ; วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สจ๊วต, เอียน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 511.33 ส155ส 2560
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3ds Max for Beginners / by Boonsak Tanaphunpanit
ชื่อผู้แต่ง พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 006.696 พ855ท 2561
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Action movies : the cinema of striking back / Harvey O'Brien
ชื่อผู้แต่ง O'Brien, Harvey
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 791.43652 O134A 2012
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Adventures of the symbolic : post-Marxism and radical democracy / Warren Breckman
ชื่อผู้แต่ง Breckman, Warren, 1963-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 321.8 B829A 2013
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Animalia Americana : animal representations and biopolitical subjectivity / Colleen Glenney Boggs
ชื่อผู้แต่ง Boggs, Colleen Glenney
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 810.9362 B674A 2012
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Everyday reading : poetry and popular culture in modern America / Mike Chasar
ชื่อผู้แต่ง Chasar, Mike, 1970-
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 811.5209 C487E 2012
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?