ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 150 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ASEAN anti-corruption agencies handbook [electronic resource] / Bureau of International Affairs Office of the National Anti-Corruption Commission (ONACC)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1970
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ / สถาบันคลังสมองชองชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ = Museum Now! : articles from talks presented at academic conferences / บรรณาธิการ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง คุณธรรมนำธุรกิจ [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1964
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

5 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง คู่มือต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน [electronic resource] / สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1969
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561

6 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง คู่มือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน [electronic resource] / โดย สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1969
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ชื่อผู้แต่ง ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นันทนาการอย่างสร้างสรรค์ / ผู้จัดทำและเรียบเรียง, อดิศัย ใจกาวัง
ชื่อผู้แต่ง อดิศัย ใจกาวัง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร = University role : public engagement in UK / รวบรวมจากบันทึกของ วิจารณ์ พานิช
ชื่อผู้แต่ง วิจารณ์ พานิช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต : ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, ประภัสสร เสวิกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ A CM1963
วันที่สร้าง 19 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?