สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 04 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2564 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ทำไม "ฉันจึงมาหาความหมาย" : ชีวิต งาน และทัศนะของวิทยากร เชียงกูล / แต่งโดย วิทยากร เชียงกูล 81
2 แนวคิดภาวะผู้นําแบบควันตัม [บทความ] 62
3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง = Autonomous maintenance / ธานี อ่วมอ้อ 62
4 108 พันธุ์กล้วยไทย = 108 Thai banana cultivars / ศศิวิมล แสวงผล, จามร สมณะ และ สมรรถชัย ฉัตราคม 53
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = The Development of learning achievement multi-media in scienae learning area for prathom suksa 3 students / สุนันทา ยินดีรมย์ 53
6 ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย, ประจิต หาวัตร 53
7 รอบรู้ทุกเรื่องไวน์ = The world of wine / Rhie, Won-Bok, เขียน ; Grimmte Illustrator Group, ภาพประกอบ ; นริศรา ไตรบุตร, แปล 53
8 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตศึกษาความต้องการของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ให้สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดบริการสนับสนุนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ / โดย ไพลิน ศรีสะอาด...[และคนอื่นๆ] 53
9 สุดยอดอาหารต้านโรค / ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, เขียน ; เชิญพร คงมา, เรียบเรียง ; ทิพย์สริน ชวลิตมณเฑียร, ภาพประกอบ 44
10 ไดโนโทเปียบุกอาณาจักรไดโนเสาร์ตอนล่าอัญมณีมหาภัย [videorecording] = Dinotopia: Quest For The Ruby Sunstone: The Movie / Hallmark Entertainment Present ; Directed by Davis Dol 44
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?