สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 จำนวน 607 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า / ผู้เรียงเรียง อวรรณ วิชัยลักษณ์, ณัฐธิดา ห้าวหาญ 51
2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี / ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ 42
3 การส่งเสริมธุรกิจธนาคารเขตชายแดนติดต่อประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Promoting border banking business tributary to Combodia to enter ASEAN economic community [บทความ] 42
4 การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวอินทรีย์ที่มีระดับน้ำท่วมขังต่างกัน = Methane emission from organic rice field at different continuously floodwater levels [บทความ] 42
5 คู่มือช่วยค้นกฤตภาค งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ / รัตนา เตชามหาชัย 33
6 รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : ปลาทุบสมุนไพรกระชายดำ กลุ่มแม่บ้านแม่ลาสิงห์บุรี เลขที่ 72/35 หมู่ที่ 10 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / วัฒนี บุญวิทยา, ธัญนันท์ ทองคำ, หรรษา เวียงวะลัย 33
7 การประกวดและตัดสินสัตว์ / จรัส สว่างทัพ 33
8 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ชูสิทธิ์ ชูชาติ 33
9 การจัดทำเกณฑ์กลางและการประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม = The standard criteria development and potential evaluation of prototyped sub-districts on social development and social welfare [บทความ] 33
10 แบบหล่อคอนกรีต = Concrete formwork / เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 33
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?