สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 465 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องข้าว / เรียบเรียงโดย ประพาส วีระแพทย์ 71
2 คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ / ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร 71
3 วารสารคณิตศาสตร์ (สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย) [วารสาร] 62
4 เพลงแม่น้ำ / โขงรัก คำไพโรจน์ 62
5 ดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย / เยาวพา เดชะคุปต์ 62
6 พจนานุกรมภาษาไทยพวน / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ; [ยุพิน เข็มมุกด์, หัวหน้าโครงการ] 62
7 ขนมอบ / เรียบเรียงโดย ทิพาวรรณ เฟื่องเรือง 62
8 กิจกรรมสะเต็ม สเลอปี้ [บทความ] 62
9 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น / อำพล ซื่อตรง, วันชัย จันทรวงศ์ 62
10 การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี = The administration of the subdistrict administrative organization in Mueang district, Pathum Thani province / ปัญญา นพขำ 62
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?