สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ประชากรกับการพัฒนา / เกื้อ วงศ์บุญสิน 113
2 มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก / สุวรรณา สถาอานันท์ 113
3 จิตวิทยาอปกติ = Abnormal psychology / ฉลอง ภิรมย์รัตน์ 113
4 โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำวิถีพอเพียง : หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบพอเพียง ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ บวร. วัดพระบรมธาตุถอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 113
5 ศาสนาเบื้องต้น = Introduction to religion / เดือน คำดี 113
6 คู่มือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : ข้อแนะนำจากนักวิชาการ นักบริหารและมืออาชีพหนังสือพิมพ์ / วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท์, บรรณาธิการ 113
7 กฎหมายครอบครัว / วิระดา สมสวัสดิ์ 113
8 ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม = Existentialism / โดย กีรติ บูญเจือ 113
9 งานการวิจัยเอกสารการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศแคนาดา : รายงานสรุปผลการสำรวจเรื่อง / โดย สวัสดิ์ อุดมโภชน์ 113
10 รู้คิด รู้หากิน : การศึกษากับความมั่งคั่งของประเทศ / เรย์ มาร์แชล และ มาร์ค ทัคเกอร์, เขียน ; วิภาวรรณ ตุวยานนท์, แปล 212
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?