สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จำนวน 977 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ประชากรกับการพัฒนา / เกื้อ วงศ์บุญสิน 118
2 จิตวิทยาอปกติ = Abnormal psychology / ฉลอง ภิรมย์รัตน์ 118
3 ระบบพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน / วัชรี ธุวธรรม และคณะ 901
4 แก่นแท้แห่งคริสต์ศาสนา = Mere christianity / C.S. Lewis ; วิจิตรา ศ.เอกวัฒน์, แปล 118
5 แนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของเยาวชนในปัจจุบัน / สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย 118
6 ปรัชญาตะวันออก = Eastern philosophy / ทองหล่อ วงษ์ธรรมา 825
7 ธรรมคดี / โดย ปัญญา สละทองตรง 118
8 สิ่งแวดล้อมศึกษา / วราพร ศรีสุพรรณ, บรรณาธิการ 217
9 คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ / สำนักงานศาลยุติธรรม 217
10 จุดหมายสำหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล 118
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?