สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 จำนวน 62 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การศึกษาสิ่งแวดล้อม = Environmental studies / วินัย วีระวัฒนานนท์, บานชื่น สีพันผ่อง 13
2 แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / วัฒนาพร ระงับทุกข์ 13
3 ปัญหาพิเศษเรื่องการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีในระบบการปลูกแบบ NFT = Growth of Chinese cabbage (Brassica pekinensis Lour.) in NFT system / โดย บานชื่น เจริญสุข 13
4 ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสาหร่ายเตาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ = Spirogyra yogurt product and its antioxidant activity [บทความ] 13
5 Interactions access. A communicative grammar / Patricia K. Werner, John P. Nelson, Marilynn Spaventa. 13
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี / ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา 22
7 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (มหาวิทยาลัยบูรพา) [วารสาร] 13
8 ทำอย่างไรจึงจะห่างไกลจากปวดหลัง [บทความ] 13
9 สวนในบ้าน 13
10 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย / กุลยา ตันติผลาชีวะ 13
1234567
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?