สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จำนวน 504 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สุภาพร ตันติสันติสม 31
2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / วัชนีพร เศรษฐสักโก 22
3 มานุษยวิทยาและสาธารณสุข : การเชื่อมโยงความแตกต่างทางวัฒนธรรม / โรเบิร์ต เอ ฮาน, และมาร์เซีย ซี อินฮอร์น ; ประเทือง หงสรานากร, แปล 22
4 พูดออกเสียง สำเนียงญี่ปุ่น / ชิเอโกะ นากางาวะ และ โนริโกะ นากามุระ, เขียน ; สมจิตร์ สิริรัตน์วิทย์, แปล 22
5 107 ปี แห่งการสถาปนา กรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ 22
6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคเฟื่องฟูของไทยสร้างความหายนะให้สถาบันการเงินอย่างไร : ทางออกคืออะไร = How the Thai real estate boom undid financial institutions : What can be done now? / เบอร์ทรันด์ เรอโนด์ ,มิง ฉาง และ สเตฟาน โคเบอร์เล. 22
7 การบริหารต้นทุน = Cost management / วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ 22
8 การประมาณแก่นและการกักเก็บคาร์บอนของไม้พะยูง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา = Estimation of heartwood and carbon storage of dalbergia cochinchinensis pierre at mu si silvicultural research station, Nakhon Ratchasima province [บทความ] 22
9 Integrated science / Bill W. Tillery, Eldon D. Enger, Frederick C. Ross 13
10 เรื่องสั้นเชอร์ล็อก โฮลมส์ ชุดคืนชีพ = The return of Sherlock Holmes / เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน ; แก้ไขเพิ่มเติมจากสำนวนแปลของ อ. สายสุวรรณ 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?