สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 229 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เคมีประยุกต์ / จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ 32
2 เออร์กอนอมิกส์ วิศวกรรมมนุษยปัจจัย / สุทธิ์ ศรีบูรพา 14
3 สับปะรดและอุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย / ม.ล. จารุพันธ์ ทองแถม 14
4 การปลูกมะลิ / สายชล มาลัยแก้ว 14
5 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Motion and time study / รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, เนื้อโสม ติงสัญชลี 14
6 ว่ายน้ำ = Swimming / บริษัทสกายบุ๊กส์ 14
7 หนังหุ้มกระดูก / กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 14
8 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 14
9 การละเล่นพื้นเมืองของเด็กอีสาน / จารุวรรณ ธรรมวัตร 14
10 ประวัติศาสตร์สุโขทัย / ชูสิริ จามรมาน, รวบรวมและเรียบเรียง 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?